Reis Algemeen

De voorwaarden die horen bij de verzekering vindt u op onze website. Klik hier.

De dekking voor geneeskundige kosten is een aanvulling op de dekking van uw zorgverzekering.

De hoogte van de vergoeding voor in het buitenland gemaakte kosten voor noodzakelijke medische zorg is afhankelijk van de tarieven in het land waar u de zorg ontvangt. Mogelijk moet u bijbetalen of krijgt u zelfs helemaal geen vergoeding van uw zorgverzekeraar. Een reisverzekering inclusief dekking voor geneeskundige kosten dekt deze kosten wel.

Nee. Een reisverzekering biedt alleen dekking als u voor vakantie in het buitenland bent. Om toch verzekerd te zijn tijdens uw stage kunt u een aparte verzekering afsluiten. Neem hiervoor contact op met ons op +599 715 5444 of via het contactformulier.

Nee. Neem voor advies contact met ons, op +599 715 5444 of via het contactformulier. We helpen u graag verder!

Wanneer de kinderen mee gaan op reis, kunt u bij de premieberekening opgeven hoeveel kinderen u mee wilt verzekeren.

Kinderen tot 12 jaar zijn gratis meeverzekerd.

Heel eenvoudig. Op onze site kunt u aan de hand van antwoorden op een paar vragen direct berekenen wat uw premie zal zijn. Vul het contactformulier in om de verzekering aan te vragen. U ziet direct of wij uw aanvraag goedkeuren.

Reis Dekking

De BSure reisverzkering is een kortlopende verzekering. Een kortlopende reisverzekering is vaak het voordeligst als u minder dan 21 dagen per jaar op vakantie gaat.

De bagage die u voor persoonlijk gebruik meeneemt op vakantie kunt u verzekeren tegen diefstal, verlies, vermissing of beschadiging. Ook tijdens de reis aangeschafte bagage is tot een bepaald bedrag meeverzekerd. Hoe hoog uw vergoeding in geval van schade is vindt u in de voorwaarden van uw verzekering en in de productinformatie op onze site.

U kunt schade in eerste instantie telefonisch melden, maar dient uiteindelijk ook een schadeformulier in te vullen. Formulier opvragen? Neem contact op met de schadeafdeling van BSure  (+599 715 5444 / claims@bsurebonaire.com).

Stuur bij het schadeformulier alle relevante stukken die belangrijk zijn voor de afhandeling van uw schade.

U kunt ons contact center +599 715 5444 bellen voor meer informatie over het alarmnummer.

Neem contact op met onze schadeafdeling op +599 715 5444 of claims@bsurebonaire.com

Stuur bij het ingevulde en ondertekende schadeformulier alle relevante stukken mee die belangrijk zijn voor de afhandeling van uw schade.

Hieronder vallen alle medisch noodzakelijke kosten die tijdens een vakantie zijn gemaakt, zoals de honoraria van artsen, de door hen voorgeschreven behandelingen en onderzoeken en de kosten voor verband- en geneesmiddelen. Ook kosten van een ziekenhuisopname, operatie en of het vervoer naar het ziekenhuis, zijn meeverzekerd.

Uw zorgverzekering vergoedt de geneeskundige kosten alleen tot het in uw thuisland geldende tarief voor een vergelijkbare behandeling. Is de medische zorg in uw vakantieland duurder? Dan dekt de optie geneeskundige kosten in uw reisverzekering de aanvullende kosten.

Reis Premie

De op onze site berekende premie is de totaalpremie voor het aantal dagen én het aantal personen dat u heeft aangegeven.