Auto Algemeen

Ja, u bent volgens de wet verplicht om minimaal een WA-verzekering af te sluiten zodra de auto op uw naam staat.

De voorwaarden die horen bij de verzekering vindt u op onze website. Klik hier.

U bent wettelijk verplicht een autoverzekering af te sluiten zodra het kenteken op uw naam staat; niet pas op het moment dat u er de openbare weg mee op gaat zoals vaak onterecht wordt verondersteld.

Een auto die nog bij de verkoper staat, moet vanaf het moment dat hij op uw naam wordt overschreven worden verzekerd. Dat geldt ook voor voertuigen die niet gebruikt worden, maar wel op uw naam staan.

Nee. Om een auto te kunnen verzekeren dient u in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.

In principe kan alleen de kentekenhouder van de betreffende auto een autoverzekering daarvoor afsluiten.

In principe kan alleen de kentekenhouder van de betreffende auto een autoverzekering daarvoor afsluiten.

Nee, wij zijn niet verplicht om uw aanvraag goed te keuren. Als u bijvoorbeeld bij het aanvragen van uw autoverzekering bewust verkeerde informatie geeft, mogen wij uw aanvraag afkeuren en de dekking in te trekken.

De kans is – in het geval van een misverstand – groot dat wij uw auto alsnog kunnen verzekeren. Neem daarom contact met ons op, bijvoorbeeld op telefoonnummer +599 715 5444 of via de contactformulier. We helpen u graag verder!

U kunt uw autoverzekering op drie momenten opzeggen:

 1. Op de hoofdvervaldatum
  Dit is de datum waarop de polis jaarlijks wordt verlengd. Deze datum staat op uw polis. U kunt uw polis per jaar opzeggen. Houd wel rekening met de opzegtermijn, te vinden in de polisvoorwaarden. In de meeste gevallen is dit twee maanden.
   
 2. Bij premieverhoging of wijziging van de voorwaarden
  Als de verzekeraar de premie verhoogt of de voorwaarden aanpast kunt u opzeggen. Nadat de verzekeraar u heeft geïnformeerd over de wijziging, heeft u een bepaalde tijd om schriftelijk op te zeggen. Maar let op, u kunt niet opzeggen als de premieverhoging het gevolg is van een schade of een wijziging in uw specifieke situatie. Het moet gaan om een verhoging of wijziging die geldt voor iedereen die een autoverzekering bij deze verzekeraar heeft.
   
 3. Verkoop van de auto
  Als de auto niet meer in uw bezit is, mag u uw autoverzekering beëindigen. U moet wel een vrijwaringsbewijs aan uw verzekeraar kunnen laten zien waarmee u aantoont dat de auto niet meer op uw naam staat. Bel onze klantenservice op +599 715 5444 voor meer informatie.

Sluit u een nieuwe autoverzekering bij ons af, dan helpen wij u met het opzeggen bij uw huidige autoverzekeraar. U kunt na uw aanvraag de gegevens van uw huidige verzekeraar invullen. Die zetten wij dan voor u in een Opzegbrief autoverzekering die u vervolgens kunt uitprinten, ondertekenen en opsturen naar uw huidige verzekeraar.

Met onze premiecalculatiemodule kunt u snel en makkelijk uw premie berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

Auto Dekking

Een voorlopige dekking is een tijdelijke dekking. Hiermee bent u alvast verzekerd terwijl uw autoverzekering in behandeling is. U kunt dan al verzekerd de weg op. Pas als u het verzekeringspasje ontvangt is uw verzekering definitief.

Let op: de voorlopige dekking is niet van toepassing voor pick-ups. Pick-ups zijn alleen verzekerd vanaf het moment dat u het verzekeringspasje voor uw pick-up ontvangt.

U ontvangt per e-mail bevestiging dat uw aanvraag is goedgekeurd.

Zodra dit bericht heeft ontvangen dat uw aanvraag is goedgekeurd, kunt u zonder zorgen de weg op. U krijgt binnen een week uw verzekeringspasje.

Dat gaat heel eenvoudig. Op onze site vult u uw gegevens in. Kies vervolgens uw gewenste autoverzekering en vraag deze direct aan via het aanvraagformulier. Wij handelen uw aanvraag verder af.

U kunt zelf online een autoverzekering aanvragen. U krijgt van onze medewerker te horen of uw aanvraag is goedgekeurd, of dat de aanvraag nog beoordeeld wordt door een BSure-adviseur. Daarnaast krijgt u een bevestiging per email.

WA Extra
Een WA-verzekering biedt de meest beperkte dekking tegen de laagste premie. Met een normale WA-dekking krijgt u alleen de schade vergoed die u met uw auto veroorzaakt aan (zaken van) derden; de schade aan uw eigen auto wordt niet vergoed. De WA-Extra verzekering van BSure verzekert echter ook schade aan uw auto die door een ander, niet te achterhalen persoon is veroorzaakt (zogenaamde hit & run schade).

Beperkt Casco
Een WA Beperkt Casco verzekering is veelal geschikt voor auto's tussen de 5 en 7 jaar oud. De WA Beperkt Cascoverzekering dekt:

 • De schade die u met uw auto toebrengt aan anderen (de wettelijk verplichte WA-dekking)
 • Schade aan uw eigen auto als gevolg van gebeurtenissen als bijvoorbeeld brand en blikseminslag, diefstal, joyriding en inbraak, botsing met loslopende dieren of vogels en ruitbreuk.


Casco
Een Volledig Casco (ook wel All Risk verzekering genoemd) is vaak de beste keuze voor (relatief) nieuwe auto's. De WA Volledig Cascoverzekering dekt alle onder WA Extra en Beperkt Casco genoemde punten én de schade aan uw eigen auto als gevolg van een incident waarin u schuldig bent gedekt.

Ongelukken blijven niet altijd beperkt tot materiële schade. Ook de bestuurder en passagiers kunnen letsel oplopen, met soms grote financiële gevolgen.

Een ongevallen-inzittendenverzekering keert een percentage van het verzekerde bedrag (tot maximum bedragen vermeld in de polis) uit bij overlijden en blijvende invaliditeit. Deze verzekering keert ook uit als de schade door eigen schuld is ontstaan, of als de aansprakelijkheid van de bestuurder of tegenpartij niet kan worden vastgesteld waardoor de schade niet verhaalbaar is.

Bij al onze autoproducten is de ongevalleninizittendenverzekering al inbegrepen.

Auto Premie

Ja. U kiest bij ons tussen jaarlijkse of maandelijkse betaling.

BSure incasseert de premie op de 28e van elke maand. Indien de premie niet geïncasseert kan worden bent u niet verzekerd.

We adviseren dan ook om altijd voldoende saldo op uw rekening te hebben zodat wij de premie kunnen innen op de 28e.

Als de premie voor uw autoverzekering niet op tijd of niet volledig is ontvangen, wordt de dekking van uw verzekering stopgezet. Uw auto is dan niet meer verzekerd.

Auto Eigen Risico

Het eigen risico bij uw autoverzekering is het gedeelte van de schade dat u zelf moet betalen. Het eigen risico geldt alleen voor cascoschade aan uw eigen auto, dus niet voor schade die u bij anderen veroorzaakt.

Indien een ander verantwoordelijk is voor uw schade en wij de schade voor u verhalen, telt de schademelding niet mee voor uw eigen risico.

Uw eigen risico is $0 voor WA schade.
Uw eigen risico is $140,- voor Casco schade.

Is de bestuurder van het motorrijtuig nog geen 23 jaar of is op het moment van een aanrijding de bestuurder niet iemand die staat aangegeven op het polisblad? Dan geldt boven het op de bovengenoemde eigen risico een extra eigen risico van $195.
Bent u minder dan 1 jaar in het bezit van een rijbewijs? Dan geldt boven het op het bovengenoemde eigen risico een extra eigen risico van $84.

Bij de 1e casco schademelding

Cat waarde Eigen Risico
t/m 9,999 84
10,000 – 16,499 140
16,500 – 27,499 195
27,500 – 41,499 275
41,500 – 55,499 335
55,500 en hoger:
2% van de cat waarde of het eigen risico vermeld op uw polisblad

 

 

 

 

 

 

Bij een volgende schade binnen 12 maanden na de vorige

Cat waarde Eigen Risico   
up to 9,999 100
10,000 – 16,499 165
16,500 – 27,499 300
27,500 – 41,499 435
41,500 – 55,499 555
55,500 en hoger:
2% van de cat waarde of het eigen risico vermeld op uw polisblad


 

 

 

 

 

 

Is de bestuurder van het motorrijtuig nog geen 23 jaar of is op het moment van een aanrijding de bestuurder niet iemand die staat aangegeven op het polisblad? Dan geldt boven het op de bovengenoemde eigen risico een extra eigen risico van $195.
Bent u minder dan 1 jaar in het bewzig van een rijbewijs? Dan geldt boven het op het bovengenoemde eigen risico een extra eigen risico van $84.

Bij de 1e casco schademelding

Cat waarde Eigen Risico
t/m 9,999 84
10,000 – 16,499 140
16,500 – 27,499 195
27,500 – 41,499 275
41,500 – 55,499 335
55,500 en hoger:
2% van de cat waarde of het eigen risico vermeld op uw polisblad

 

 

 

 

 

 

Bij een volgende schade binnen 12 maanden na de vorige

Cat waarde Eigen Risico
t/m 9,999 100
10,000– 16,499 165
16,500 – 27,499 300
27,500 – 41,499 435
41,500 – 55,499 555
55,500 en hoger:
2% van de cat waarde of het eigen risico vermeld op uw polisblad

 

 

 

 

 

 

Is de bestuurder van het motorrijtuig nog geen 23 jaar of is op het moment van een aanrijding de bestuurder niet iemand die staat aangegeven op het polisblad? Dan geldt boven het op de bovengenoemde eigen risico een extra eigen risico van $195.

Auto Schade

Welke schade verzekerd is hangt af van de dekking die u kiest:

WA Extra
Alleen schade, die met uw motorvoertuig is toegebracht aan een ander.

Beperkt Casco
Schade met uw voertuig toegebracht aan een ander, maar ook schade aan uw eigen voertuig, zoals specifiek in de voorwaarden beschreven staat. De meest belangrijke zijn: diefstal, inbraak, brand, ruitschade, stormschade en aanrijding met dieren. Dus niet: schade aan de eigen auto als gevolg van niet voorrang verlenen, schade door tegen een paaltje aan te rijden enz.

Casco
Schade die u met uw voertuig aan anderen toebrengt, maar ook schade aan uw eigen voertuig, waaronder zogenaamde schuldschades (eenzijdige ongevallen, geen voorrang verlenen enz.)

U kunt altijd een schade voor eigen rekening nemen. Wij adviseren u wel om een schade niet rechtstreeks met de tegenpartij maar om ons in te schakelen. Wanneer wij tot betaling aan de tegenpartij overgaan, heeft u één jaar om de schade alsnog voor eigen rekening te nemen om uw no-claim korting te behouden.

Een schade heeft invloed op de no-claimkorting als wij een schadevergoeding moeten betalen en die schade niet op een tegenpartij kunnen verhalen. (Uw no claim korting zal na schadeafwikkeling worden aangepast). Er zijn geen consequenties voor de bonuskorting als de schade is gedekt onder de beperkt casco verzekering (bijv. diefstal of ruitbreuk).

 • Doe zo snel mogelijk aangifte bij de politie en vraag om een afschrift van de aangifte.
 • Geef de schade zo spoedig mogelijk telefonisch door aan BSure.
 • Blokkeer gestolen bankpassen, creditcards en mobiele telefoons onmiddellijk.
 • Vergoeding voor gestolen kleding en bagage kunt u claimen op uw inboedelverzekering
 • Doe zo snel mogelijk aangifte bij de politie.
 • Laat de politie naar de schade kijken. Zij kunnen vaststellen of de aanrijding veroorzaakt is door een motorrijtuig.
 • Noteer indien mogelijk namen en adressen van personen die kunnen getuigen dat uw auto onbeschadigd geparkeerd is en beschadigd is teruggevonden.
 • Neem contact op met BSure.

Wij beoordelen na ontvangst van het door u ingevulde en ondertekende schadeformulier of u daadwerkelijk aansprakelijkheid bent.

Als iemand anders schade heeft toegebracht aan uw auto, kunt u diegene (de tegenpartij) daarvoor via de verzekering aansprakelijk stellen. Om de aansprakelijkheid te beoordelen hebben wij in ieder geval het volgende nodig:

 • De naam- en adresgegevens van mogelijke getuigen. Dit zijn dus ook de inzittenden van uw voertuig op het moment van de aanrijding.
 • Eventuele bewijsstukken. Dit kunnen bijvoorbeeld foto’s zijn.
 • Mogelijk ontvangen correspondentie van de tegenpartij.
 • De eventuele aangifte bij politie of een kopie van het proces verbaal van politie.

Ja, een schade moet u altijd melden.

Hoe eerder u de schade meldt, hoe sneller de afhandeling kan worden gedaan en u de auto kunt laten repareren. We willen in ieder geval binnen 3 dagen na de aanrijding of ongeval op de hoogte worden gesteld.

Het melden van schade kunt u in eerste instantie telefonisch doen, maar u moet altijd een schadeformulier invullen. Dit formulier is op te vragen bij onze schadeafdeling op +599 715 5444 of via claims@bsurebonaire.com.

Auto Schadevrije jaren

De exacte samenstelling van de bonus/malusladder kunt u terugvinden in de polisvoorwaarden van uw verzekering. Ook kunt u hier terugvinden hoeveel treden u op deze ladder terugvalt na het claimen van een schade.

Schadevrije jaren bouwt u op gedurende de looptijd van uw verzekering. Voor elk jaar dat u geen schade rijdt, krijgt u één schadevrij jaar toegekend. Hierdoor klimt u op de zogenaamde bonus/malusladder, waardoor de hoogte van de no-claimkorting op uw premie stijgt.

Wanneer u een schade claimt die u zelf heeft veroorzaakt gaat u terug op de bonus/malusladder. Bij een negatief aantal schadevrije jaren) moet u een toeslag (max. 20%) op uw premie betalen.

U leest in de polisvoorwaarden hoeveel treden u terugvalt bij het claimen van de schade. Ook kunt u zien welke korting bij die trede hoort.

Onze schadeafdeling kan voor u berekenen of het voordeliger is om een schade te claimen of juist niet.

Nee. U bouwt alleen schadevrije jaren op wanneer de verzekering op uw naam staat. De jaren komen in dit geval uw ouders toe. De enige uitzondering hierop is wanneer u als regelmatige bestuurder op de polis vermeld stond.

De schadevrije jaren die u met uw eerste auto heeft opgebouwd zijn niet geldig voor de verzekering van uw tweede auto.

Een no-claimverklaring is het bewijs van uw opgebouwde schadevrije jaren. Dit bewijs ontvangt u van uw verzekeraar nadat u de autoverzekering hebt beëindigd.

Met een originele no-claimverklaring kunt u uw schadevrije jaren aantonen. Deze ontvangt u van uw verzekeraar, nadat u daar de autoverzekering heeft beëindigd. De verklaring is slechts één jaar geldig, daarna vervallen de schadevrije jaren.

Op basis van de bonus/malusladder bepaalt de verzekeraar hoeveel korting (of toeslag) u krijgt op de basispremie van uw verzekering. Tijdens de looptijd van de verzekering bouwt u, zolang u geen schade claimt, schadevrije jaren op. Aan de hand van het aantal schadevrije jaren kent de verzekeraar korting toe, de zogenaamde no-claimkorting. Hoe hoger uw trede is op de bonus/malusladder, des te hoger is uw korting. De korting kan groeien tot 80% op de basispremie.

Ja, u moet binnen 2 maanden na het aanvragen van een autoverzekering een no-claimverklaring bij ons inleveren om no-claimkorting te krijgen op uw premie.

Auto Wijzigingen

U kunt de gegevens van uw nieuwe auto eenvoudig doorgeven via het contactformulier op onze site.

U kunt uw nieuwe adres eenvoudig doorgeven via het contactformulier op onze site.

Geef de wijziging zo snel mogelijk aan ons door via het contactformulier op onze site.